dissabte, 7 de juny de 2014

Anàlisi lexicomètrica

 Anàlisi lexicomètrica de dos blocs de caràcter activista i de temàtica ecològica:


Per fer-lo, he utilitzat el programa de tractament de textos de corpus textuals “AntConc”, aquest programa és capaç de processar textos, crear una base de dades textual que pot ser interrogada per l’usuari, i extreure’n diversos resultats en forma de llistats d’unitats (de paraules simples o de concurrències) que poden ser ordenats de diverses maneres, també cada unitat o grup d’unitats seleccionades pot ser analitzada en el seu context lingüístic extraient les concordances pertinents.
El corpus d'anàlisi ha estat seleccionat de textos disponibles en suport electrònic.

He seleccionat diversos textos a l'atzar de diferents problemàtiques ecologistes, desats en format txt, que finalment han constituït un corpus de 8 fitxers txt.

La paraula que apareix més vegades és “naturalesa”, amb considerable diferencia respecte a les següents, seguida de "china"Podem comprovar la concordança i freqüència i arxiu on surt “naturalesa” i els seus derivats
També podem veure les paraules que l'acompanyen
Amb una freqüència menor trobem:


L'anàlisi serveix per constatar que malgrat la paraula més utilitzada es “naturalesa” que acompanya d'altres com "sagrada", "valor immaterial", "sobreviure", "celebració" o "societat", les que venen desprès tenen a veure amb els problemes que comporten les males pràctiques ecològiques com "emissions", "residus", "gasos", "reduir", etc..., també cal tenir present la freqüència de “estats”o “govern”, i sobre tot "china", conseqüència de la contaminació que produeix el país.

El textos estudiats tenen una clara tendència a posar de manifest els problemes que genera la societat i que la màxima preocupació és la naturalesa i la seva preservació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada